Hyppää sisältöön

Esitutkinta tulee suorittaa viipymättä

Diaarinumero: OKV/658/1/2016
Antopäivä: 21.12.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä.

Kolme samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta esitutkintaa olivat poliisilaitoksella vireillä suhteellisen pitkään. Yksi asioista oli vireillä 2 vuotta ja 4 kuukautta ja toiset kaksi asiaa molemmat lähes puolitoista vuotta. Selvityksen mukaan esitutkinnat olisi voitu päättää todisteiden puutteessa jo noin vuotta aikaisemmin, mutta päättäminen oli viivästynyt muun muassa siksi, että poliisilaitoksella oli priorisoitu muita, vanhentumisvaarassa olevia esitutkintoja. Yhdessä esitutkinnassa tutkinnanjohtajuutta ei ollut heti siirretty toiselle henkilölle tutkinnanjohtajan jäätyä virkavapaalle.

Poliisihallitus katsoi lausunnossaan, että poliisilaitos oli kuitenkin toiminut kohtuullisen aktiivisesti, kun huomioon otetaan henkilövaihdokset ja se, ettei rikoksia ollut vanhentunut esitutkinnan aikana. Esitutkinnalle ei myöskään voida asettaa yleistä enimmäiskestoa. Poliisihallituksen mukaan esitutkintoja olisi kiiretilanteesta huolimatta voitu saattaa päätökseen nopeammalla aikataululla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen arvioon.