Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viivästyminen

Diaarinumero: OKV/521/1/2014
Antopäivä: 27.8.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Kantelija oli ilmoittanut poliisille epäilevänsä erään henkilön syyllistyneen neljään erilaiseen rikokseen, joiden kaikkien vanhentumisaika oli kaksi vuotta. Epäillyt rikokset olivat olleet jatkettuja kestäen noin puoli vuotta ja loppuen noin vuotta ennen rikosilmoituksen jättämistä. Asia oli noin vuoden verran tutkittavana poliisilaitoksessa, ennen kuin tutkinnanjohtaja teki päätöksen, jonka mukaan rikoksia ei ollut syytä epäillä. Tällöin asianomistajalle ei enää jäänyt aikaa toissijaisen syyteoikeutensa käyttämiseen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein, että tutkinnanjohtaja ja rikostutkija olivat laiminlyöneet esitutkintalaissa ja valtion virkamieslaissa säädetyn velvollisuutensa suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä, ja antoi heille huomautuksen. Hän kiinnitti myös asianomaisen poliisilaitoksen huomiota esitutkintojen joutuisuuden seurantaan.