Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1280/10/2022
Antopäivä: 3.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen sekä tiedonkulkuun ja valvontaan esitutkinnan siirtyessä uudelle tutkinnanjohtajalle.

Kantelija arvosteli esitutkinnan kestoa asiassa, jossa poliisilaitos oli syyskuussa 2020 todennut esitutkinnan viivästyneen aiheettomasti ja ilmoittanut ottavansa sen välittömästi käsittelyyn. 

Asiassa ei ilmennyt poliisin tehneen tämän jälkeen toimenpiteitä ennen maaliskuuta 2021, jolloin tutkinnanjohtaja oli vaihtunut. Tutkinnanjohtaja oli vaihtunut jälleen marraskuussa 2021. Jutun merkinnöissä ei ollut kirjauksia asian priorisoinnista ja laillisuusvalvojan antamasta päätöksestä. Tutkinnanjohtaja ei ollut näistä tietoinen. Esitutkinta valmistui lokakuussa 2022.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan uuden tutkinnanjohtajan olisi tullut saada tieto aiemmista asiaa koskeneista kannanotoista. Tiedon välittäminen tutkinnanjohtajalle oli poliisilaitoksella epäonnistunut. Esitutkintaa ei ollut otettu käsittelyyn sillä tavoin viipymättä kuten poliisilaitos oli ilmoittanut. Apulaisoikeuskansleri ei voinut vakuuttua viivästymisen johtuneen ainoastaan sellaisista seikoista, joihin poliisilaitos ei olisi kyennyt vaikuttamaan.

Apulaisoikeuskansleri kohdisti asiassa toimenpiteensä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johdon toimintaan, jonka kuuluu ohjata ja valvoa alaisensa poliisihenkilöstön työskentelyä.