Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/113/10/2020
Antopäivä: 17.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi syyttäjä kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen. 

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnan toimittamisessa. Esitutkinnan kokonaiskesto oli ollut vuoden ja seitsemän kuukautta. Kantelijan asian käsittely ei sinänsä kestänyt poliisilaitoksella kauan ottaen huomioon asian laajuus ja kuulusteltavien määrä. Tutkinnassa oli kuitenkin ollut yksi kolmen kuukauden tauko ja yksi kuuden kuukauden tauko. Poliisilaitoksen selvityksen mukaan tutkintaryhmässä oli ollut tarve priorisoida tutkinnassa olevia tehtäviä. 

Syyteoikeus vanheni esitutkinnan aikana eikä kantelijalla siten ollut mahdollisuutta saattaa asiaansa tuomioistuimen arvioitavaksi. Vaikka esitutkinnassa on oikeus olosuhteiden niin vaatiessa, asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, tämä priorisointi ei saa johtaa siihen, että syyteoikeus samanaikaisesti vanhenee. Apulaisoikeuskansleri otti kokonaisarvioinnissaan huomioon, että poliisilla ja syyttäjällä oli ollut erilainen käsitys tutkittavana olleen rikoksen tekoajasta.