Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1930/1/2018
Antopäivä: 8.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisiviranomaisen huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä.

Poliisi oli päättänyt esitutkinnan toimittamatta jättämisestä vasta vuosi ja kaksi kuukautta asiaa koskeneen rikosilmoituksen saapumisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan esitutkinnan toimittamisesta ei ollut päätetty esitutkintalain edellyttämällä joutuisuudella.

Syyksi viivästykseen poliisi ilmoitti selvityksessään asian tutkinnanjohtajan ja tutkijan virkavapaudet.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisiviranomaisen huomiota tarpeeseen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen estämiseksi, etteivät henkilökunnan virkavapaudet tai muut vastaavat poissaolot aiheuta esitutkinnan ja sitä edeltävien alustavien toimenpiteiden viivästymistä.