Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/799/1/2013
Antopäivä: 29.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli jättänyt poliisiasemalle rikosilmoituksen 9.4.2011. Ilmoituksen perusteella poliisilaitoksella oli kirjattu tutkintailmoitus. Kyseisen tutkintailmoituksen tutkinta oli päätetty 29.4.2012 ja samana päivänä poliisin asianhallintajärjestelmään oli samassa asiassa kirjattu rikosilmoitus 8300/R/9492/12 rikosnimikkeenä törkeä kavallus.

Velvollisuus toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä ei koske ainoastaan esitutkinnan mahdollisen aloittamispäätöksen jälkeisiä toimia (esitutkinta suppeassa merkityksessä), vaan myös esitutkinnan mahdollista aloittamista koskevan päätöksen tekemistä ja sitä edeltäviä toimenpiteitä (esitutkinta laajassa merkityksessä).

Kyseisessä tapauksessa varsinaisen esitutkinnan voitiin katsoa poliisilta saadun selvityksen valossa alkaneen poliisin kirjattua asianhallintajärjestelmään rikosilmoituksen 29.4.2012 rikosnimikkeenä törkeä kavallus. Poliisilta kului siten yli vuosi pelkästään sen seikan selvittämiseen, oliko asiassa syytä epäillä rikosta. Tämä oli kyseisessä tapauksessa apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä laillisuusvalvonnallisesti arvioiden, asian laatu ja laajuus huomioon ottaen, pitkä aika eikä esitutkintaa kokonaisuutena arvioiden ollut toimitettu lain tarkoittamalla tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Rikosilmoituksen tultua kirjatuksi ja varsinaisen esitutkinnan käynnistyttyä tutkinta saatiin poliisilaitoksen työtilanne ja muut poliisilaitoksen selvityksestä ilmenevät seikat huomioiden kohtuullisessa ajassa (noin vuosi ja kolme kuukautta) päätökseen ja juttu siirrettyä syyteharkintaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tutkinnanjohtajan huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen.