Hyppää sisältöön

ELY-keskuksen menettely tiedusteluihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/530/10/2022
Antopäivä: 31.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Lapin ELY-keskuksen tietoon hyvää hallintotapaa koskevan näkemyksensä asiakkaan viesteihin vastaamisessa.

Kantelija oli tiedustellut ELY-keskukselta saamen kielilain toteuttamista koskevia asioita. Kantelun mukaan hänen viestiinsä ei ollut vastattu.

Saadun selvityksen mukaan kantelijalle oli lähetetty useita viestejä ELY-keskusten keskitetystä asiakaspalvelukeskuksesta, ja häneltä oli pyydetty lisätietoa asiassa. Kantelijan viimeiseen viestiin ei kuitenkaan ollut vastattu, koska ELY-keskuksen asiantuntijan harkinnan mukaan aiemmissa vastauksissa oli jo tullut esille se, mitä kantelijan tulisi tehdä, jotta asiassa voitaisiin edetä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei hänellä ollut oikeudellisia perusteita todeta, että ELY-keskus olisi menetellyt lainvastaisesti jättäessään vastaamatta kantelijan viimeiseen yhteydenottoon. Kuitenkin hyvää hallintotapaa olisi paremmin vastannut se, että myös tähän viestiin olisi vastattu edes lyhyesti, jolloin kantelija ei olisi jäänyt epätietoiseksi siitä, vieläkö hänen esiin tuomaansa asiaa käsitellään.