Hyppää sisältöön

Ehdotus yhdenvertaisuuslain uudistamiseksi ongelmallinen

Diaarinumero: OKV/17/20/2013
Antopäivä: 23.5.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon lakiehdotuksesta uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Lausunnon mukaan ehdotus sisälsi vakavia periaatteellisia ongelmia. Erityisesti ne ehdotukset, joiden mukaan syrjintäkiellosta  voitaisiin poiketa nykyistä laajemmin olivat pulmallisia. Apulaisoikeuskansleri korosti, että välittömän syrjinnän kieltoa ei tule heikentää nykyisestä minkään syrjintäperusteen kohdalla. Lisäksi hän katsoi, että lakiehdotusta olisi säädösteknisesti vielä useilta osin  täsmennettävä ja selkeytettävä.

Apulaisoikeuskansleri korosti lausunnossaan, että Suomea velvoittavien direktiivien mukaan jo saavutettua syrjinnänvastaisen suojan tasoa ei ole jäsenvaltiossa sallittua alentaa. Tästä syystä lakiehdotus on erityisesti laajentaessaan erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteita ristiriidassa direktiivien vaatimusten kanssa ja vaatii jatkovalmistelua lakiehdotuksen saattamiseksi direktiivien vaatimusten mukaiseksi.