Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen virheellinen koeaika

Diaarinumero: OKV/1563/30/2022
Antopäivä: 3.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi.

Käräjätuomari oli huolimattomuudesta määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään puolen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Koeaika alitti näin ollen sille rikoslaissa säädetyn yhden vuoden vähimmäisajan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virhe oli luonteeltaan tekninen, oli sen seuraus kuitenkin vakava, sillä ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli jäänyt virheen seurauksena huomattavasti koeajan vähimmäiskestoa lyhyemmäksi.