Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa virheellisesti liian ankarana tuomittu yhdyskuntapalvelu

Diaarinumero: OKV/2329/30/2021 OKV/2815/30/2021 OKV/2818/30/2021
Antopäivä: 15.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Helsingin käräjäoikeuden, Oulun käräjäoikeuden ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareille, jotka olivat tuominneet ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua ylittäen sille laissa säädetyn enimmäismäärän. 

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää on 1.1.2020 korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomarit olivat lainmuutoksen jälkeen tuominneet oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua yli 90 tuntia, vaikka tapauksissa rikokset oli tehty ennen lain voimaantuloa. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

Käräjätuomarien virheet olivat luonteeltaan vakavia. Yhdyskuntapalvelu on perustuslaissa säädettyä henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus. Virheet olivat tapahtuneet tuomarien tehtävien ydinalueella, vaarantaneet vastaajien oikeusturvaa ja olleet omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Yhdyskuntapalvelut oli ehditty suorittaa ennen virheiden havaitsemista oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastuksessa. Apulaisoikeuskansleri pyysi poliisia toimittamaan esitutkinnat käräjätuomarien menettelyjen selvittämiseksi.

Yhdyskuntapalveluun virheellisesti tuomituilla ei ollut esitutkinnoissa vaatimuksia. Kyse oli käräjätuomarien huolimattomuudesta tapahtuneista yksittäisistä virheistä. Menettelyt arvioitiin virkarikosoikeudellisesti vähäisiksi, ja käräjätuomareille annettiin huomautukset.