Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen virheellinen koeaika

Diaarinumero: OKV/119/30/2023
Antopäivä: 4.12.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituutta koskevan sääntelyn soveltamisessa. Käräjäoikeuden vastaajalle määräämän ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika ylitti pituudeltaan yhdellä päivällä rikoslaissa koeajalle säädetyn kolmen vuoden enimmäisajan.