Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/2037/30/2021
Antopäivä: 26.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjäoikeus oli määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan siten, että se ylitti rikoslaissa säädetyn koeajan enimmäiskeston lähes kolmella kuukaudella.