Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmien esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/232/70/2023
Antopäivä: 30.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota huolellisuuteen eduskunnan kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.

Valtiovarainministeriöstä oli esitelty valtioneuvoston yleisistunnossa kolme eduskunnan kirjelmää, jotka olivat saapuneet ministeriöön vähintään vajaata vuotta aikaisemmin (EK 25/2021 vp, EK 38/2021 vp ja EK 7/2022 vp). Oikeuskansleri katsoi kirjelmien esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta määräajasta.

Eduskunnan kirjelmät on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Vakiintuneen käytännön mukaan ne on esiteltävä yleisistunnossa ilman aiheetonta viivytystä. Eduskunnan kirjelmien käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa koskee lähtökohtaisesti kaikkia eduskunnan kirjelmiä - myös eduskunnan kansalaisaloitteiden hylkäämisen johdosta antamia kirjelmiä.