Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/12/50/2014
Antopäivä: 17.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Sosiaali- ja terveysministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnan kirjelmä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä valvonta-aiheestaan nuorten syrjäytyminen (EK 12/2014 vp). Kirjelmä oli saapunut ministeriöön yli kuusi kuukautta aikaisemmin ja valtioneuvoston kanslia oli yli kaksi kuukautta aikaisemmin muistuttanut ministeriötä kirjelmän esittelystä.

Eduskunnan kirjelmät käsitellään valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Käsittelyn määräajasta ei ole säännöksiä tai ohjeita. Vakiintuneen käytännön mukaan kirjelmät on kuitenkin esiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta ajasta. Hän kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota huolellisuuteen kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.