Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/13/50/2013
Antopäivä: 27.8.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Ympäristöministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnan kirjelmä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä Rakennusten kosteus- ja homeongelmat (EK 5/2013 vp). Kirjelmä oli saapunut ympäristöministeriöön yli seitsemän kuukautta aikaisemmin.

Eduskunnan kirjelmät käsitellään valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Käsittelyn määräajasta ei ole säännöksiä tai ohjeita. Vakiintuneen käytännön mukaan kirjelmät on kuitenkin esiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuskansleri katsoi eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta ajasta ja kiinnitti ympäristöministeriön huomiota huolellisuuteen ja joutuisuuteen kirjelmien esittelyssä.