Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietoviraston menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/242/10/2021
Antopäivä: 24.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Digi- ja väestötietoviraston huomiota huolellisuuteen asiakirjapyyntöjen käsittelyssä.

Kantelija oli lähettänyt Digi- ja väestötietovirastoon asiakirjapyynnön, johon oli vastattu. Kantelija oli tämän jälkeen lähettänyt vielä uuden asiakirjapyynnön. Se oli kuitenkin jäänyt epähuomiossa kirjaamatta ja sen vuoksi vastaamatta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Digi- ja väestötietovirasto oli laiminlyödessään vastaamisen kantelijan lähettämään asiakirjapyyntöön menetellyt julkisuuslaissa säädettyjen asiakirjapyyntöjen käsittelyä koskevien säännösten vastaisesti. Saadun selvityksen mukaan vastaamatta jääminen oli aiheutunut huolimattomuudesta.