Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietoviraston menettely

Diaarinumero: OKV/20/10/2020
Antopäivä: 9.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Digi- ja väestötietoviraston huomiota hallintolain 7 §:n asioiden asianmukaista käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen.

Kantelija arvosteli maistraattia (nyttemmin Digi- ja väestötietovirasto) muun ohella huonosta asiakaspalvelusta. Kantelijan virkatodistuspyyntöön oli vastattu toimittamalla virheellinen virkatodistus ja kantelijan äidin asiakirjapyyntöön oli vastattu toimittamalla väärä asiakirja. Digi- ja väestötietoviraston mukaan otetilauksen käsittelijä oli ymmärtänyt asian väärin, jonka vuoksi kantelijalle oli toimitettu virheellinen virkatodistus. Kantelijan äidin tekemään asiakirjapyyntöön oli ensin vastattu väärinkäsityksen vuoksi toimittamalla kantelijan avioeron rekisteröintihakemus.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on käsiteltävä toimivaltaansa kuuluvat asiat asianmukaisesti, johon kuuluu olennaisena osana velvollisuus käsitellä asioita huolellisesti. Kantelijan asiassa ei ollut maistraatissa toimittu riittävän huolellisesti, vaan kantelijalle oli toimitettu virheellinen virkatodistus ja kantelijan äidin asiakirjapyyntöön oli vastattu toimittamalla väärä asiakirja.