Hyppää sisältöön

Asian käsittely liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa

Diaarinumero: OKV/1765/10/2022
Antopäivä: 30.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan huomiota huolellisuuteen käsitellessään ratkaistavakseen kuuluvia asioita sekä velvollisuuteen käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä.

Lautakunta oli ratkaissut liikennevahinkoasiaa koskevan ratkaisusuosituspyynnön vasta 11 kuukautta sen jälkeen, kun peruste olla käsittelemättä se ilmeni. Pyyntöä ei ollut myöskään ratkaistu huolellisesti, koska jäi epäselväksi, perustuiko ratkaisu liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuun asian jättämisestä käsittelemättä vaiko saman lain 9 §:n mukaiseen asian muuhun ratkaisemiseen.