Hyppää sisältöön

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/707/1/2015
Antopäivä: 14.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Valitusasian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt noin 10,5 kuukautta. Lain mukaan kantelukirjoituksessa tarkoitettu asia olisi tullut käsitellä kiireellisenä. Hallinto-oikeussihteeri ei epähuomiossa ollut lähettänyt selvityksen liitteitä kantelijalle vastaselityspyynnön mukana. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asian käsittelyaika vastannut yliopistolain ja perustuslain mukaisia vaatimuksia asian viivytyksettömästä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, ettei valtion virkamieslain vaatimus virkamiehen hyvästä ja huolellisesta toiminnasta toteutunut kantelun tarkoittamassa tilanteessa.