Hyppää sisältöön

Asiakkaan neuvonta ja työvoimapoliittisen lausunnon antaminen

Diaarinumero: OKV/1538/1/2018
Antopäivä: 12.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi TE-toimiston tietoon käsityksensä asiakkaan neuvonnasta sekä toimiston virheellisestä menettelystä työvoimapoliittisen lausunnon antamisessa. 

Kantelija arvosteli eri yhteyksissä TE-toimistosta saamaansa asiakaspalvelua ja neuvontaa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain mukainen velvollisuus neuvoa asiakasta ja vastata tämän  kysymyksiin ja tiedusteluihin asettaa viranomaiselle korostetun vaatimuksen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä tilanteessa, jossa kommunikointi on tavanomaista vaativampaa esimerkiksi asiakkaan ja viranomaisen välisten kieli- tai kulttuurierojen takia. 

Lisäksi erästä kantelijaa koskevaa työvoimapoliittista lausuntoa ei oltu annettu säädetyssä määräajassa.