Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön on annettava valituskelpoinen päätös

Diaarinumero: OKV/968/1/2017
Antopäivä: 9.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota velvollisuuteen menetellä julkisuuslain säännösten mukaisesti asiakirjapyyntöä käsitellessään.

Kantelija oli esittänyt ministeriölle kirjallisen asiakirjapyynnön pyytäen kopiota eurokoodien SFS-standardeista. Ministeriö oli vastannut kantelijalle kirjallisesti ja todennut, että asiakirjapyyntöön ei voitu suostua, sillä standardisointijärjestölle kuuluvat standardien tekijänoikeudet estävät niiden maksuttoman ja vapaan julkaisemisen. Ministeriöllä on ainoastaan sopimukseen perustuva käyttöoikeus standardeihin ja sopimuksen mukaan standardeja ei saa luovuttaa ministeriön ulkopuolelle. Ministeriö ei antanut kantelijalle valituskelpoista päätöstä asiasta. Ministeriö oli vastauksessaan perustellut, että kun pyydettyjä asiakirjoja ei sen hallussa ollut, ei kielteinen vastaus edellyttänyt valituskelpoista päätöstä.

Oikeuskansleri totesi, että ministeriön olisi tullut julkisuuslaissa säädettyä menettelyä käyttäen kertoa kantelijalle, että asiakirjan antamista koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja kysyä, haluaako hän näin meneteltävän. Halutessaan kantelijan olisi tullut saada asiakirjapyyntöönsä valituskelpoinen päätös.