Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön ei vastattu määräajassa

Diaarinumero: OKV/15/1/2019
Antopäivä: 26.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata julkisuuslaissa edellytetyn kahden viikon aikarajan kuluessa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ELY-keskuksen huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin julkisuuslain säännöksiin.

Kantelija oli pyytänyt ELY-keskuksesta asiakirjoja. Yksi pyydetyistä asiakirjoista luvattiin toimittaa myöhemmin sähköpostitse. Asiakirjaa tiedusteltiin muutamaan kertaan ELY-keskuksesta, mutta se toimitettiin kantelijalle vasta lähes kaksi kuukautta sen valmistumisen jälkeen.