Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöjen käsittely maa- ja metsätalousministeriössä

Diaarinumero: OKV/72/70/2021
Antopäivä: 1.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota huolellisuuteen julkisuuslain säännösten noudattamisessa. 

Kantelijan asiakirjapyynnön käsittely oli kestänyt ministeriössä yli 1,5 kuukautta. Lisäksi ministeriö oli asiaa tarkemmin arvioimatta luovuttanut kantelijalle asiakirjan, joka ministeriön omankin käsityksen mukaan saattoi sisältää julkisuuslaissa ehdottomasti salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja henkilöiden osallistumisesta yhdistystoimintaan.