Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/2582/10/2021
Antopäivä: 1.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota hallintolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöjen viivytyksettömässä käsittelyssä.

Kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty viipymättä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksen mukaan asiakirjapyyntöjen käsittely kuului toimistopäällikölle ja hänen sijaiselleen, jotka olivat olleet lomalla. Toimiston kirjaamo oli ollut ruuhkautunut poissaolojen ja henkilövaihdosten takia, jonka vuoksi asiakirjapyyntö oli jaettu käsittelijälle vasta kuukauden kuluttua pyynnön saapumisesta. Käsittelijä oli vastannut asiakirjapyyntöön heti samana päivänä. Toimisto ei ollut esittänyt, että asian käsittely olisi vaatinut erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on myös loma-aikoina huolehdittava siitä, että asiointi viranomaisessa on asianmukaisesti järjestetty.