Hyppää sisältöön

Asiakirjajulkisuusasian käsittelyn viivästyminen hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/1920/10/2023
Antopäivä: 2.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen. 

Kantelijan asiakirjajulkisuusasian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt yli 21 kuukautta. Asiakirjajulkisuusasioita koskevat valitukset eivät olekaan lain mukaan kiireellisenä käsiteltäviä hallintotuomioistuimissa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että niiden osalta on kuitenkin otettava huomioon, että asiakirjapyyntö saattaa menettää merkityksensä, jos sitä koskevan valituksen käsittely kestää kovin kauan.