Hyppää sisältöön

Asiakastietoja ei olisi saanut antaa yksityiselle palveluntuottajalle

Diaarinumero: OKV/1639/1/2016
Antopäivä: 10.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin vammaispalvelujen huomiota sääntelyyn, joka koskee henkilötunnuksen ja arkaluonteisten tietojen käsittelyä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista yksityisille palveluntuottajille. Lisäksi hän saattoi vammaispalvelujen tietoon näkemyksensä siitä, ettei salassa pidettäviä tietoja tule lähettää suojaamattomalla sähköpostilla.

Kantelija ei ollut halunnut ottaa vastaan kaupungin vammaispalvelujen hänelle tarjoamaa palvelua, jonka olisi toteuttanut yksityinen palveluntuottaja. Vammaispalvelut oli kuitenkin ilman kantelijan suostumusta toimittanut palveluntuottajalle tiedoksi kaksi kantelijaa koskevaa päätöstä, jotka sisälsivät tiedon tämän sosiaalihuollon asiakkuudesta ja vammaisuudesta sekä henkilötunnuksen. Asiakkuutta ja vammaisuutta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiassa ei ilmennyt, oliko kaupunki yksilöidysti tiedustellut kantelijan suostumusta tietojen antamiseen, tai oliko kantelija tehnyt vammaispalvelua koskevan hakemuksensa valmiille hakemuspohjalle, jossa oli varsin yksilöimätön valtuutus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen. Palvelun hankkiminen palveluntuottajalta oli riippuvainen kantelijan suostumuksesta, eikä kaupungin ja palveluntuottajan välillä siten vielä ollut eikä ollut syntymässäkään kantelijaa koskevaa toimeksiantosuhdetta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli kaupungilla oli tiedossa kantelijan kielteinen suhtautuminen tarjottuun palveluun, ei kantelijaa koskevia päätöksiä olisi tullut toimittaa palveluntuottajalle. Lisäksi hän totesi, että henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto mutta rekisterinpitäjän ei tule tarpeettomasti merkitä sitä asiakirjoihin eikä luovuttaa sivullisille.