Hyppää sisältöön

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Diaarinumero: OKV/900/21/2024
Antopäivä: 10.4.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että ehdotettu asetus muodostaa asiakastietolain ja muiden alaa säätelevien instrumenttien kanssa varsin monimutkaisen sääntelykokonaisuuden. Asetuksen tulkintaa saattaa helpottaa asetukseen sisältyvät määritelmät, mutta silti lakien ja asetuksen soveltaminen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä lienee hankalaa. Oikeuskansleri katsoi, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee selvittää sääntelyn selkeyttämisen mahdollisuuksia.