Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskanslerin sijainen esitti näkökohtia kiinteistöjen luovutuksia koskevasta tietopalvelusta

Diaarinumero: OKV/1485/1/2017
Antopäivä: 26.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Maanmittauslaitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietoon esittämänsä näkökohdat kiinteistöjen luovutuksia koskevan tietopalvelun järjestämisestä. Näkökohdat koskivat kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitusten kirjaamista Maanmittauslaitoksessa, kaupanvahvistajista annettuun lakiin liittyvää kuntien neuvontaa sekä kiinteistöjen luovutuksia koskevan tietopalvelun rajaamista sekä luovutuksia koskevien tietojen saamista teknisen käyttöyhteyden avulla. Lisäksi näkökohdat liittyivät oikeuteen saada tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä sekä näiden rekisterien hakutoimintoihin ja tietojen saantitapaan.

Kantelussa arvosteltiin Maanmittauslaitoksen menettelyä tietopyyntöjen käsittelyssä. Kantelija oli pyytänyt saada toimituksellisiin tarkoituksiin kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoituksia Etelä-Karjalan alueella vuonna 2016 tehdyistä kiinteistökaupoista ja mainittuja ilmoituksia koskevat diaaritiedot, joiden perusteella hän olisi voinut täsmentää tietopyyntönsä koskemaan venäläisten tekemien kiinteistökauppojen kiinteistönluovutusilmoituksia.