Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ympäristöministeriö laiminlöi velvollisuutensa ilmastovuosikertomuksen toimittamisessa

Julkaisuajankohta 28.1.2020 10.56
Tiedote

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää ympäristöministeriön huomiota ilmastolaissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa ilmastovuosikertomus eduskunnalle vuosittain.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ympäristöministeriö on laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Apulaisoikeuskansleri pyysi omana aloitteenaan ministeriöltä selvitystä asiasta.

Vuonna 2015 voimaan tulleen ilmastolain mukaan valtioneuvosto eli hallitus toimittaa eduskunnalle kalenterivuosittain tiedot päästökehityksestä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan sisältyvien päästövähennystavoitteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämistä lisätoimista. Ilmastovuosikertomuksen kokoamisesta vastaa ympäristöministeriö. Eduskunnalle oli toimitettu ensimmäinen ilmastovuosikertomus vasta kesäkuussa 2019.

Ympäristöministeriön mukaan ensimmäistä ilmastovuosikertomusta oli aloitettu valmistella vuoden 2018 lopulla. Ministeriön käsityksen mukaan kertomusta ei voitu antaa ennen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan hyväksymistä. Ministeriön mukaan laissa ei ole tarkkoja säännöksiä siitä, milloin ensimmäinen vuosikertomus tulisi antaa. 

Apulaisoikeuskanslerin mielestä ympäristöministeriön selvityksessä ei esitetty oikeudellisesti päteviä perusteluja sille, miksi eduskunnalle ei ollut toimitettu ilmastolain edellyttämiä tietoja. Ilmastovuosikertomus tulee antaa eduskunnalle vuosittain. Lain keskeinen tarkoitus on vahvistaa eduskunnan roolia ja lisätä kansalaisten ja asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia ilmastopolitiikassa. Ilmastokertomus on yksi keino antaa päätöksentekijöille lisää tietoa ja turvata kansalaisille perustuslaissa säädetty oikeus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 02951 62545, [email protected]

Vanha sisältö