Hyppää sisältöön

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1053/10/2021
Antopäivä: 6.6.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen muu asia
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti julkisten ja hyvinvointialojen (JHL) työttömyyskassan huomiota työttömyysturvalaissa säädetyn määräajan sekä hallintoasian viivytyksetöntä käsittelyä koskevan hallintolain noudattamiseen.

Kantelija on oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa arvostellut työttömyyskassan menettelyä, kun hän oli odottanut ansiopäivärahapäätöstä yli kahden kuukauden ajan. 

JHL:n työttömyyskassan mukaan kantelijalle maksetun ansiopäivärahan enimmäismäärä oli ylittynyt eikä päivärahaa voitu maksaa. Enimmäisajan ylittyminen johtui vuoteen 2019 kohdistuneesta ansiopäivärahan takaisinperinnän valitusasiasta, jonka käsittely oli kesken. Samat henkilöt eivät tee päivärahapäätöksiä ja anna päätöksiä takaisinperinnästä. Työttömyyskassan mukaan viestintä kahden kassan sisäisen toimijan välillä oli ollut puutteellista eikä hakemuksien yhteyttä huomattu.