Hyppää sisältöön

YVA-lausunnolle säädetyn määräajan ylittäminen

Diaarinumero: OKV/128/1/2011
Antopäivä: 29.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanlseri kiinnitti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Ely-keskus) huomiota vastaisen varalle laillisuusperiaatteen noudattamiseen. Ely-keskus oli jättänyt noudattamatta YVA-lain 12 §:n ehdottoman sanamuodon mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon määräajan tarkoituksenmukaisuusharkintaansa vedoten asiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Lausunnon antaminen oli myöhästynyt yli vuoden säädetystä määräajasta.