Hyppää sisältöön

YouTube –palvelun käyttäminen viranomaisviestinnässä

Diaarinumero: OKV/949/10/2021
Antopäivä: 7.2.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi valtioneuvoston kanslian sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon käsityksensä viranomaisviestinnän suunnittelua ja toteutusta koskevista oikeudellisista vaatimuksista.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan valtioneuvoston kanslia tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eivät menetelleet lainvastaisesti, kun ne käyttivät YouTube –palvelua perinteisempiä viestintäkanavia täydentävänä tiedonjakelukanavana. Oikeuskanslerin arvioon vaikutti muun muassa se, että viranomaisten tulee viestinnässään ottaa huomioon viestintäkanavissa tapahtuva kehitys ja velvollisuus tarjota erilaisia kanavia tiedon jakeluun ja kohdistamiseen.

Oikeuskansleri korosti, että suunnitellessaan viestintää ja toteuttaessaan sitä, viranomaisen on otettava huomioon tiedon saatavuus ja saavutettavuus, hallintolain sisältämä palveluperiaate, tiedollinen itsemääräämisoikeus sekä tiedonhallintalaista ja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat velvoitteet. Oikeuskanslerin mukaan näiden vaatimusten huomioimista voisi edesauttaa se, että viranomaisilla olisi käytettävissään keskitetty videoportaali tai muu vastaava yhteinen ratkaisu tiedon jakeluun.