Hyppää sisältöön

Yliopiston toiminta henkilötietojen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/836/1/2011
Antopäivä: 26.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Jyväskylän yliopisto oli jättänyt noudattamatta opiskelijan  pyyntöä olla ilmoittamatta tiedotusvälineille hänen nimeään tutkinnon suorittaneiden joukossa. Yliopisto oli tarjonnut kieltäytymismahdollisuutta vakiomallisessa lomakkeessaan, johon opiskelija saattoi rastittaa vaihtoehtoina joko julkistamisen tai siitä kieltäytymisen. Opiskelija oli varmistanut tahdonilmaisunsa perillemenon yliopistossa kahteen kertaan sekä tiedekunnasta että opiskelijatoimistosta. Yliopisto oli ilmoittanut opiskelijalle asiassa toimintatavan hänen tahtonsa mukaisesti. Tästä huolimatta opiskelijan nimi oli julkaistu useissa eri tiedotusvälineissä muiden tutkinnon suorittaneiden joukossa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ratkaisussaan yliopiston huomiota viranomaisen toiminnan luottamuksensuojaperiaatteeseen ja palveluperiaatteeseen.  Opiskelijan olisi pitänyt voida luottaa siihen, että hänen tahdonilmaisuaan noudatetaan. Lisäksi yliopiston olisi pitänyt pyrkiä korjaamaan virheensä omatoimisesti ja ripeästi ja näin vähentämään opiskelijalle asiasta koitunutta haittaa. Apulaisoikeuskansleri esitti myös yliopiston harkittavaksi, tulisiko opiskelijan kärsimä haitta jollain sopivalla tavalla hyvittää hänelle.