Hyppää sisältöön

Ylimpien tuomioistuinten jäsenten nimittämismenettely

Diaarinumero: OKV/1350/1/2012
Antopäivä: 11.12.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri arvioi hänelle tehdyn kantelun perusteella ylimpien tuomioistuinten jäsenten nimittämismenettelyä. Hän pohti asiassa antamastaan päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin menettelyn kehittämistarpeita ja piti perusteltuna oikeusministeriön aikomusta arvioida asiaan liittyvää uudistamistarvetta. Oikeuskansleri lähetti jäljennökset päätöksestään, asiassa hankituista selvityksistä ja kantelijan asiassa laatimista kirjoituksista oikeusministeriölle hyödynnettäväksi uudistamistarpeen arvioinnin yhteydessä.