Hyppää sisältöön

Ylilääkärin julkisuudessa esittämiin kannanottoihin liittyviin yhteydenottoihin vastaamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/174/10/2022
Antopäivä: 19.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn viranomaiselle osoitettuihin yhteydenottoihin vastaamisessa.

Kaupungin epidemiologian ylilääkäri ei ollut vastannut ollenkaan hänen haastatteluissa esittämiensä näkemysten perusteluja koskeviin kantelijan yhteydenottoihin, koska hän ei ollut ajatellut vastauksen kelpaavan yhteyttä ottaneelle henkilölle henkilön aiemman toiminnan perusteella. Asiassa saadusta lausunnosta ilmeni, että kaupungin Terveys- ja päihdepalvelut –palvelukokonaisuudessa oli laajemminkin jätetty vastaamatta kokonaan joidenkin henkilöiden yhteydenottoihin, koska vastaamisen katsottiin vaarantavan palvelukokonaisuuden perustehtävien hoitamisen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on harkintavaltaa ottaa huomioon muun ohella yhteydenoton luonne arvioidessaan sen edellyttämää kiireellisyyttä sekä siihen annettavan vastauksen laajuutta. Mikäli jotakin tiettyä asiaa koskevat henkilön yhteydenotot ovat epäasiallisia, yksilöimättömiä ja toistuvia, ei tällaiseen vastaamatta jättäminen ole välttämättä hyvän hallinnon vaatimusten vastaista. Tietyn henkilön erillistä asiaa koskeviin asiallisiin, yksilöityihin ja uusiin yhteydenottoihin ei voida kuitenkaan jättää kokonaan vastaamatta sillä perusteella, että annettavan vastauksen ei arveltaisi kelpaavan yhteyttä ottaneelle henkilölle kyseisen henkilön aiemman toiminnan perusteella.