Hyppää sisältöön

Yleislain säännökset asumisen tilapäisyydestä eivät aina huomioi erityislakien tavoitteita

Diaarinumero: OKV/6/50/2016
Antopäivä: 7.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan ulkomailla sijaitseville kouluille maksettujen valtionosuuksien perusteita ja valvontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien koulutuksen järjestämislupien mukaan opetusta voidaan järjestää Suomen kansalaisille, jotka asuvat ulkomailla tilapäisesti. Opetuksen järjestämistä varten ulkomailla toimivat suomalaiset koulut saavat rahoitusta valtionosuuksina. Asumisen tilapäisyyden määrittelyn osalta korkein hallinto-oikeus on todennut, että valtionosuuksien maksaminen voidaan kytkeä kotikuntalain ulkomailla asumisen tilapäisyyttä koskeviin säännöksiin.

Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin, että kotikuntalain asumisen tilapäisyyttä koskevat määrittelyt eivät välttämättä aina huomioi erityislainsäädäntöjen tavoitteita. Tämä voi koskea esimerkiksi lasten ja nuorten koulutukselle perusopetuslaissa ja lukiolaissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista tilanteessa, jossa ulkomailla asuminen kestää yli vuoden mutta on kuitenkin luonteeltaan ei-pysyvää. Toisaalta asumisen luonteen säännönmukainen tapauskohtainen arviointi olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinnollisesti raskas menettely.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon, jotta ne otettaisiin huomioon lainsäädännön mahdollisessa kehittämisessä.