Hyppää sisältöön

Yksityislääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa huomioon toimeentulotuessa

Diaarinumero: OKV/994/1/2017 OKV/996/1/2017
Antopäivä: 28.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon näkemyksensä, että terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden aiheuttamat menot tulisi hyväksyä toimeentulotuessa riippumatta siitä, onko lääke määrätty yksityisessä vai julkisessa terveydenhuollossa.

Kantelija arvosteli kaupungin ilmoittamaa käytäntöä, jonka mukaan yksityislääkärin määräämiin lääkkeisiin ei saanut toimeentulotukea.

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat muun muassa vähäiset terveydenhuoltomenot. Muut terveydenhuoltomenot otetaan tarpeellisen suuruisena huomioon muina perusmenoina. Hallituksen esityksessä toimeentulotukilain muuttamiseksi (HE 358/2014 vp) kyseisten pykälien yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että hyväksyttäviä muita terveydenhuoltomenoja ovat esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä hankitut lääkkeet. Toimeentulotuen hakijalta voidaan edellyttää selvitystä lääkkeen tarpeellisuudesta. Yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin voidaan myöntää toimeentulotukea vain poikkeuksellisesti, mutta määrättyjen lääkkeiden huomiointi toimeentulotuessa ei ole riippuvainen siitä, onko lääke määrätty yksityisen vai julkisen terveydenhuollon palveluita käytettäessä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kaupungin käytäntö myöntää toimeentulotukea vain julkisen terveydenhuollon kirjoittamiin lääkemääräyksiin ei ollut sopusoinnussa toimeentulotuesta annetun lain ja sitä koskevien yksityiskohtaisten perustelujen kanssa.