Hyppää sisältöön

Yksilöityä tietopyyntöä ei käsitelty poliisilaitoksella asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/60/10/2020
Antopäivä: 31.5.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli esittänyt poliisilaitokselle yksilöidyn tietopyynnön. Apulaisoikeuskansleri totesi, että rikoskomisario ei ollut riittävästi selvittänyt tietopyynnössä tarkoitettua asiaa eikä kantelijan tietopyyntöä ollut poliisilaitoksella käsitelty julkisuuslain edellyttämällä tavalla. Selvittämättä oli jäänyt, oliko rikoskomisario ylipäätään vastannut tietopyyntöön poliisilaitokselle antamastaan selvityksestä ilmenevällä tavalla. Vastaus ei ollut tallentunut poliisilaitoksen asianhallintajärjestelmään.

Apulaisoikeuskansleri otti huomioon asiaa kokonaisuutena arvioidessaan, että poliisilaitos oli lausunnossaan ilmoittanut, että poliisilaitoksessa tullaan lähiaikoina laatimaan ohje tietopyyntöihin vastaamisesta, jossa määritellään muun muassa vastausten arkistointi.

Apulaisoikeuskansleri saattoi vastaisen varalle poliisilaitoksen tietoon asiakirjapyyntöjen asianmukaisesta käsittelystä ja hyvästä tiedonhallintatavasta ratkaisussaan lausumansa ja pyysi poliisilaitosta toimittamaan oikeuskanslerinviraston kirjaamoon tietopyyntöihin vastaamista koskevan uuden ohjeen.