Hyppää sisältöön

Yhteydensaaminen TE-toimistoon

Diaarinumero: OKV/1433/1/2014
Antopäivä: 27.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli muun muassa sitä, ettei hän ja hänen työnantajansa olleet saaneet puhelimitse yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että TE-toimiston puhelinpalvelun toimivuudessa oli ollut ongelmia ainakin vuoden 2013 lopulla ja ilmeisesti myös vuoden 2014 puolella. Selvityksen perusteella vaikutti siltä, että TE-toimisto ei yhteydensaantiongelmien vuoksi ollut kyennyt kantelijan asiassa täyttämään sille säädettyä palvelu- ja neuvontavelvoitettaan täysin asianmukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti yhteydensaantiongelmia hyvän hallinnon näkökulmasta huolestuttavana. Hän totesi, että viranomaisen velvollisuutena on järjestää toimintansa siten, että hallinnon asiakkaalla on mahdollisuus saada yhteys viranomaiseen niin, että asiakas saa hallinnon palveluita asianmukaisesti ja neuvoja hallintoasiansa hoitamiseen. Yhteydensaantiongelmaan oli TE-toimistossa pyritty puuttumaan prosessin uudelleen järjestelyllä ja lisäresursoinnilla.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että työhallinnon puhelinpalveluissa on viime vuosina ollut valtakunnallisesti ongelmia, jotka ovat liittyneet työhallinnon vuonna 2012 toteutettuun puhelinuudistukseen sekä vuonna 2013 voimaan tulleeseen palvelu- ja organisaatiouudistukseen. Yhteydensaantiongelma on siten ollut laajempi kuin vain yksittäisiä TE-toimistoja koskeva ja ongelma on ollut tiedossa myös hallinnonalan ohjauksesta vastaavassa työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisäksi työhallinnon puhelinpalveluiden toimivuus on ollut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen seurannassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiassa lausunnon antaneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä TE-toimiston tietoon näkemyksensä viranomaisen tavoitettavuuden tärkeydestä hyvän hallinnon toteuttamisessa.