Hyppää sisältöön

Yhteydenottopyyntöön olisi tullut vastata viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1853/1/2017
Antopäivä: 30.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen vastata yhteydenottopyyntöihin kohtuullisessa ajassa.

Kantelija oli yrittänyt tavoittaa kanteluasiansa käsittelijää aluehallintovirastossa ja jättänyt tälle yhteydenottopyyntöjä. Viive yhteydenottoihin vastaamisessa oli pisimmillään ollut useita kuukausia.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on velvollisuus antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja että yhteydenottoihin tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Kantelijan tapauksessa aluehallintoviraston menettely ei ollut hallintolaissa säädetyn palveluperiaatteen mukaista eikä se täyttänyt samassa laissa säädetyn neuvonta- ja vastaamisvelvoitteen toteuttamiselle asetettuja ajallisia vaatimuksia.