Hyppää sisältöön

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa

Diaarinumero: OKV/384/1/2015
Antopäivä: 24.5.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt tutkimaan, miksi Suomen ja Naton välillä 4.9.2014 allekirjoitettua isäntämaatukea koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ollut käännetty suomeksi ja ruotsiksi. Yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus oli julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa 10.9.2014 (SopS 82/2014) suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoituksen liitteenä oli julkaistu yhteisymmärryspöytäkirjan teksti englanniksi.

Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 10 §:n 2 momentti ei velvoita kantelun kohteena olevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantuloa koskevan ilmoituksen tai tekstin julkaisemiseen sopimussarjassa. Jos kuitenkin päädytään julkaisemaan yleisön kannalta merkittävän yhteisymmärryspöytäkirjan teksti sopimussarjassa, piti oikeuskansleri esittämillään syillä perusteltuna, että tällöin teksti julkaistaan edellä mainitun lain 11 §:n mukaan suomeksi ja ruotsiksi. Tekstin julkaiseminen suomeksi ja ruotsiksi edistää perustuslain sananvapauden tarkoituksen toteuttamista ja tukee viranomaisen velvollisuutta edistää tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa sekä julkisen vallan velvollisuutta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.