Hyppää sisältöön

Yhdyskuntapalvelun seuraamusselvityksen hankkiminen

Diaarinumero: OKV/899/31/2022
Antopäivä: 6.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineen huomiota siihen, että tämän menettely oli luonut tarpeetonta epäluottamusta tuomioistuimen toimintaan rangaistuksen määräämisessä. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjätuomari oli istunnossa pyytänyt syyttäjää selvittämään mahdollisuutta hankkia vastaajasta kiireellisesti yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys, sillä tuomio oli annettava ennen hänen määräaikaisen virkasuhteensa päättymistä. Seuraamusselvitystä ei ehditty laatia ennen tuomion antamista ja vastaaja tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen määrääminen ei voi riippua tuomarin virkasuhteen kestosta. Yksinomaan jo vaikutelma tällaisesta menettelystä on omiaan vaarantamaan luottamusta asianmukaiseen oikeudenhoitoon.

Käsiteltävässä asiassa seuraamusselvityksen puuttumisella ei ole ollut vaikutusta rangaistukseen, sillä käräjäoikeuden tuomion mukaan jo vastaajan aiemmat rangaistukset muodostivat esteen yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Käräjäoikeudella ei ollut siten tarvetta pyytää seuraamusselvitystä. Käräjätuomarin istunnossa esittämä pyyntö seuraamusselvityksen ripeästä hankkimisesta ja sitä koskevat virkasuhteen kestoon liittyvät perustelut olivat kuitenkin aiheuttaneet erityisesti vastaajassa perusteltua hämmennystä ja luoneet tarpeetonta epäluottamusta tuomioistuimen toimintaa kohtaan.