Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus

Diaarinumero: OKV/997/21/2021
Antopäivä: 16.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausuntonsa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä.

Oikeuskansleri piti sinänsä kannatettavana ehdotusta, jolla täsmennetään ja selkeytetään häirinnän ulottumista ihmisryhmään siten, että seikka ilmenee lain säännöksestä. Asian jatkovalmistelussa voisi vielä harkita, onko lain sovellettavuuden ja eri osapuolten oikeusturvan kannalta ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän määritelmä riittävän selvä.

Mietinnössä ehdotetaan yhdenvertaisuuslain muuttamista siten, että asia voidaan viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty asianomistaja. Oikeuskanslerin mukaan ehdotus on perusteltu ja johdonmukainen, kun otetaan huomioon mietinnössä esitetty tasa-arvolain tulkinta siitä, ettei asian vieminen lautakuntaan edellytä tietyn asianomistajan nimeämistä. 

Oikeuskansleri piti sinänsä kannatettavana hyvityksen määräämistä koskevaa ehdotusta, jonka tavoitteena on luoda syrjintää kokeneelle matalan kynnyksen oikeusturvakanava. Muutoksen yhteydessä olisi tarpeen huolehtia siitä, että keskeisistä menettelyllisistä takeista säädetään riittävän tarkasti lain tasolla ja varmistutaan niiden toteutumisesta lautakuntamenettelyssä.