Hyppää sisältöön

Vuokrauskohteen markkinaehtoisuuden selvittäminen

Diaarinumero: OKV/1897/10/2020
Antopäivä: 17.12.2021
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Paltamon kunnan tietoon käsityksensä, jonka mukaan kunnan olisi tullut selvittää ja arvioida kuntalain 130 §:n ja EU:n valtiontukisäännösten ja -määräysten soveltuvuutta nuorisotalon vuokraamisessa toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella osakeyhtiön tuotantotilaksi. Selvittämisen ja arvioinnin tekeminen olisi myös käytännössä edellyttänyt kunnan päätöksen tekemistä asiassa.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi kunnan tietoon käsityksensä, että kunnan vuokranantajana olisi tullut olla tietoinen vuokrauskohteen asemakaavamerkinnästä ja maankäyttö- ja rakennuslain sisällöstä jo ennen kyseisen vuokrasopimuksen tekemistä. Nyt kunta oli allekirjoittanut vuokrasopimuksen kohteesta, jota ei ollut oikeustoimeen ryhdyttäessä voinut asemakaavamerkinnän mukaan käyttää vuokrasopimuksessa sovittuun käyttötarkoitukseen ennen käyttötarkoituksen muutosta koskevaa poikkeamis- ja rakennuslupaa.