Hyppää sisältöön

Virkatehtävät olisi tullut hoitaa huolellisesti

Diaarinumero: OKV/1951/1/2017
Antopäivä: 16.7.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen huomiota velvollisuuteen hoitaa virkatehtävät asianmukaisesti sekä vastata asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto-oikeudelle antama lausunto oli sisältänyt virheellisen tiedon siitä, että kantelijat olisivat valittaneet sijaishuollon muuttamista koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännös asianmukaisesta tehtävien hoitamisesta tarkoittaa muun muassa huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan toiminta lausunnon antamisessa ei ollut ollut virheellisen tiedon osalta huolellista eikä siten täysin asianmukaista.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelut oli vastannut kantelijoiden kirjeeseen noin neljän kuukauden kuluttua kirjeen lähettämisestä ja sen jälkeen, kun kantelijat olivat uudelleen ottaneet yhteyttä perhe- ja sosiaalipalveluihin. Hyvän hallinnon ja hallintolaissa säädetyn neuvontavelvoitteen perusteella kantelijoiden kirjeeseen olisi tullut vastata nopeammin.