Hyppää sisältöön

Virkasuhteen määräaikainen täyttäminen

Diaarinumero: OKV/1438/1/2009
Antopäivä: 31.12.2011
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli täyttänyt avoimeksi tulleen ylilääkärin viran määräaikaisena vuoden ajaksi. Kantelijat arvostelivat viran täyttämistä määräaikaisena, koska sille ei heidän mielestään ollut perustetta. Sairaanhoitopiirin mukaan viran määräaikaisen täyttämisen perusteena oli organisaatiomuutos. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hänellä käytettävissään olleiden tietojen perusteella ollut perusteita kiistää sitä, etteikö ylilääkärin viran tullessa avoimeksi olisi ollut tilanne, jossa viran täyttämiselle määräaikaisena on voinut olla olemassa organisaatiomuutoksesta johtuva peruste.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan se, ettei määräaikaisuuden perustetta toteutunutta tarkemmin ollut kirjattu virkamääräyksiin, oli ollut omiaan aiheuttamaan epäilyn perusteen lainmukaisuudesta. Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan hallintopäätökset on perusteltava. Apulaisoikeuskansleri saattoi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietoon näkemyksensä siitä, että viranomaisella on velvollisuus perustella viran täyttäminen määräaikaisena, minkä lisäksi määräaikaisuuden peruste on hallintolain 45 §:n 1 momentin perusteella syytä kirjata virkasuhteen täyttämistä koskevaan asiakirjaan riittävän tarkasti.