Hyppää sisältöön

Virkanimitys

Diaarinumero: OKV/2215/1/2014
Antopäivä: 5.11.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan laatimassa nimitysmuistiossa julkisen oikeusavustajan viran täyttämiseksi oli vertailtu puutteellisesti hakijoiden ansioita ja ominaisuuksia. Hakumenettelyssä ei myöskään ollut riittävästi huomioitu hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta, kun kahdelle sisäiselle hakijalle annettiin mahdollisuus valmistautua haastattelua varten etukäteen kirjallisin tehtävin.

Johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota kiinnitettiin hakijoiden ansioiden asianmukaiseen vertailuun nimitysmuistiossa sekä päätöksen asianmukaiseen perustelemiseen. Lisäksi hänen huomiotaan kiinnitettiin hakijoiden tasapuoliseen kohteluun hakumenettelyssä.