Hyppää sisältöön

Virkanimitykset Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa

Diaarinumero: OKV/110/1/2014
Antopäivä: 18.12.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei palvelupäälliköiden ja sovelluspalvelupäälliköiden virkoja koskevat nimitysmuistiot antaneet riittäviä mahdollisuuksia sen seikan toteamiseen, miksi nimitysesitys koski juuri virkaan valittua. Nimitysmuistioissa esitetyt perustelut eivät täyttäneet myöskään hallintolain 45 §:n perusteluvelvoitteen asettamia vaatimuksia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti palvelukeskuksen huomiota hallintolain 45 §:n asettamiin vaatimuksiin nimityspäätöksen perustelemisessa sekä valtiovarainministeriön laatimiin virantäyttömenettelyä koskeviin ohjeisiin nimitysmuistion laadinnassa.