Hyppää sisältöön

Virkanimityksen puutteellisuus

Diaarinumero: OKV/507/1/2010
Antopäivä: 20.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus
Toimenpide: käsitys

Verohallinnon veronkantokeskuksen alueellisen perintäyksikön virkanimityspäätöksissä ei ollut riittävästi vertailtu hakijoiden ansioita eikä siitä selkeästi ilmennyt päätöksen perusteet. Päätös ei täyttänyt hallintolain 45 §:ssä päätöksen perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti viranomaisen huomiota hallintolain asettamiin vaatimuksiin päätöksen perustelemisesta sekä valtiovarainministeriön ja verohallinnon antamiin virantäytössä noudatettaviin ohjeisiin.