Hyppää sisältöön

Virkanimityksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1512/1/2012
Antopäivä: 21.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemässä työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virantäyttöä koskevassa nimitysmuistiossa ei ollut vertailtu hakijoiden ansioita keskenään eikä siitä ilmennyt, miksi tietyt hakijat valittiin haastatteluun. Muistiossa ei myöskään ollut vertailtu haastateltuja hakijoita keskenään eikä siitä ilmennyt, minkä vuoksi kaksi hakijoista oli katsottu hakijoista ansioituneimmiksi. Kyseisten hakijoiden ansioita ei ollut myöskään vertailtu keskenään. Ansioiden vertailun puuttumisen vuoksi muistiosta ei ilmennyt, minkä vuoksi virkaan nimitetty oli katsottu siihen ansioituneimmaksi eikä muistiosta siten ilmennyt nimityspäätöksen perustelut. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti nimityspäätöksen tehneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan huomiota hallintolain 45 §:n säännökseen hallintopäätöksen perustelemisesta.